פשיטת רגל ביטול ההליך עקב חוסר תום לב

ביטול הליך פשיטת רגל הסתרת עובדות ומעשים ואי תשלום מזונות ילדים

פשיטת רגל 

לאחרונה מתח נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ביקורת מרומזת כי קיימים
תיקי פשיטת רגל רבים מידי.
ההיסטוריה מלמדת כי לשכת ההוצאה לפועל החלה ליישם הוראות חוק ישנה לפיה לא ניתן לבצע איחוד תיקים מסכום חוב כספי העולה על 100,000 ש"ח לערך ומכאן החלה נהירה
בלשכת כונס הנכסים הרשמי ונפתחו עשרות תיקי פשיטת רגל.

פשיטת רגל
התנהלות החייב בתום לב 

כידוע חובה על החייב להתנהל בתום לב, תוך חשיפת כל הנתונים העובדתיים.
לאחרונה ניתנה בבית המשפט המחוזי החלטה אשר ביטלה לחייב את הליך הפש"ר.
בהחלטה שניתנה באמצעות כב' השופטת יעל בלכר, בתיק פשר שמספרו 1264-08-11,
אושרה בקשת הנאמן לבטל את הליך פשיטת הרגל של החייב.

בתיק זה עדכן המנהל המיוחד את בית המשפט וביקש שיורה על ביטול הליכי פשיטת הרגל. מהנתונים שהעלה המנהל המיוחד  לא רק שהחייב הסתיר ממנו את המידע המהותי הזה,
אלא שניכר כי מדובר באדם שזלזל בהזדמנות שניתנה לו לשיקום חייו, ובמקום לנצלה בחר
לבצע מעשים פליליים שבגינם צבר חוב נוסף.

הנאמן סבר, כי בנסיבות הקיימות אין החייב זכאי להפטר אלא שיש לבטל את ההליך,
למרות שהחייב עמד בתשלומים החודשיים (הנמוכים) והגיש דו"חות במועד.
מכאן עולה הנחת יסוד ברורה כי חייב אשר עומד בתשלומים החודשים ומגיש דו"חות
עדכניים במועד, עובדה זו כשלעצמה אינה גוברת על מעשים אשר אינם הגונים.

יצוין כי החייב הציג בפני המנהל המיוחד מצג לפיו הנו זקן ותשוש בניגוד לעבירות שביצע.

דוגמא נוספת לתיק פשר בו בוטל הליך פשיטת הרגל מצוי באתר תיק פש"ר 2720/07.
בתיק זה טען החייב כי עקב מחלה נפשית אין ביכולתו לשלם את חובותיו ולאורך מספר חודשים שילם תשלום נמוך של 100 ש"ח.
לאחר חשיפת מעשי החייב באמצעות הח"מ ביטל בית המשפט המחוזי באמצעות כב' השופטת חנה פלינר את הליך הפש"ר, ערעור שהוגש מטעם החייב נדחה בבית המשפט העליון.

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%92-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D#.WaqoQ8iGM2w

כן התחמקות שיטתית מתשלום מזונות ילדים מהווה עילה לביטול הליך פש"ר.
https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95#.WaqngciGM2w

מצאנו כי חייב אשר מתנהל בחוסר תום לב ומסתיר את פעולותיו,
דבר זה מהווה עילה לביטול צו כינוס הנכסים כנגדו.
לעתים נאלץ הנושה בעצמו לחשוף את מעשי החייב, דבר אשר מהווה קושי רציני,
ולו רק מן הטעם של חוסר כדאיות כלכלית.

ניתן לקרוא כאן באתר יותר על מנהל מיוחד וחקירת יכולת.

חקירת יכולת ב  פשיטת רגל

פשיטת רגל – ההליך הראשוני

פשיטת רגל הינו הליך של חדלות פרעון. יש וההליך יחול על יחיד בו יוכרז החייב/ת כפושט/ת רגל ויש שיחול על חברה בו החברה נכנסת לפירוק וחדלות פרעון רלוונטים לתאגידים. במסגרת הליכי פשיטת רגל מגיש החייב בקשה למתן צו כינוס על נכסיו והכרזתו כפושט רגל, ומגיש דוחות חודשיים לגבי הוצאותיו והכנסותיו.

 

במסגרת צו הכינוס ניתן כדבר שבשיגרה צו עיכוב הליכים כללי אשר מונעים המשך הליכים דורסניים כנגד החייב כגון הליכי הוצל"פ.

לאחר פתיחת הליכי פש"ר מקבל בית המשפט החלטה בדבר כינוס נכסיו של החייב ( צו כינוס). כן ניתן כנגד החייב תשלום חודשי קבוע בד"כ לפי עמדת הכנ"ר . לחייב ממונה בד"כ מנהל מיוחד אשר בודק את בקשתו,הצהרותיו,חובותיו,הכנסותיו ואת כנות בקשתו. בהתאם לסעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"מ-1980 רשאי החייב לבקש מבית המשפט הפטר (פטור) מחובותיו ובית המשפט רשאי לאחר דיון והחלטה ושמיעת הכונס הרשמי ועמדת המנהל המיוחד לפטור את החייב מחובותיו.

 

 לטופס בקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל לחץ כאן

 

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

  פשיטת רגל

 

 

מנהל מיוחד וחקירת יכולת

חקירת יכולת 1

לאחר שניתן צו כינוס על ידי בית המשפט, ועד להכרעה האם להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את בקשתו, כונס הנכסים הרשמי הופך לכונס נכסי החייב. במהלך תקופה זו, כונס הנכסים מנהל חקירה מקיפה בדבר נכסי החייב, הכנסותיו וחובותיו. כמו כן הכונס מקיים אסיפות נושים, על מנת לבחון את טענות הנושים ולבדוק אם לקבל הצעת הסדר או פשרה שהחייב מציע. 

 

בשנתיים  האחרונות קיימת נטיה אצל הכנ"ר "להוציא" את תיקי פשיטת הרגל לבעל תפקיד שהינו בד"כ עו"ד חיצוני - בעל תפקיד זה נקרא (להלן: "מנהל מיוחד") . הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד בודקים האם ראוי להכריז על החייב פושט רגל או לתת לו הפטר, ועל מנת לדון באופן הטיפול בנכסי החייב. הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד מגיש/ים לבית המשפט דו"ח (חוות דעת מפורטת) בנוגע לממצאים שנחקרו על ידו. על סמך דו"ח זה, בין השאר, בית המשפט מחליט אם להכריז על החייב כפושט רגל.

 

על כונס הנכסים לנהל חקירה מקיפה בענייני החייב אשר תכלול את הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו, נכסיו, נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים שהיו של החייב בשיתוף עם אחרים. לצורך קיום החקירה עומדות לכונס הנכסים סמכויות וכלים רבים. הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד רשאים לדרוש מידע או מסמך בדבר החייב מכל אדם שיש לו מידע או מסמך בנוגע לחייב, כמו כן, הכונס רשאי לקבל מידע מהלשכה להוצאה לפועל, וכן רשאים בעלי התפקיד לבקש ולדרוש מכל רשות ואדם מידע אודות החייב. 

 

כמו כן בית המשפט רשאי להכריז עליו פושט רגל (אם נושיו ביקשו את ההכרזה) או לדחות את הבקשה (אם החייב ביקש בה). החייב נותן לכונס כתב ויתור סודיות אשר כוחו לעניין מסירת מידע או מסמכים בענייני החייב כאילו החייב עצמו ביקש בהם. פקודת פשיטת הרגל קובעת כי הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.

 

חוות דעת של הכנ"ר ו/או של המנהל המיוחד תפרט את כל ממצאי החקירה  ותכלול את הפרטים הבאים:

• הערכת הכונס בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב.

• הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם ננקטו.

• החלטות הנושים באסיפותיהם. 

• חוות דעת בעניין יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.

• חוות דעת בעניין ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.

 

חוות הדעת של הכונס הרשמי מוגשת בסמוך למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל שקבע בית המשפט.

להסבר על הליך ראשוני לפשיטת רגל לחץ כאן

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

חקירת יכולת 2

 
 
 
 
 

הפטר

צו הפטר

צו הפטר מהווה למעשה את סיומם של הליכי פשיטת הרגל . צו זה ניתן לפושט רגל כאשר הוכח בפני בית המשפט שהוא שילם לנושיו כל שביכולתו ואין עוד טעם לנהל כנגדו הליכי פשיטת רגל.  ההפטר קובע כי חובותיו של החייב נמחקים ועימם ההגבלות שהוטלו על החייב בגינם. בית המשפט, בבואו לדון בבקשת הפטר, מביא בחשבון שורה של שיקולים ומתייחס לתסקיר כונס הנכסים הרשמי בנוגע לנכסיו של החייב, עסקיו והתנהגותו החל מצבירת החובות ובמסגרת הליכי פשיטת הרגל. בית המשפט רשאי לאשר את חקירתו של החייב על ידי הנושים ולחקור אנשים נוספים אשר מסרו תצהירים המתייחסים לבקשתו של החייב.

 

בית המשפט רשאי, בסופו של הדיון, להורות על מתן הצו, לדחות את הבקשה, או להתנותו בתקופה כלשהי לפי שיקול דעתו. כונס הנכסים הרשמי רשאי אף הוא להגיש בקשה להפטר החייב וזאת כאשר הוא סבור שלא תצמח כל תועלת לנושים מהמשך היות החייב פושט רגל.

 

 

סוגים של הפטר

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ומתן הפטר, קיימים לצו  שני סוגים. הצו הנכסף ביותר עבור חייבים הינו צו חלוט. מדובר בצו אשר במסגרתו בית המשפט פוטר את החייב מכל חובותיו והאחרון יכול לשוב לחייו ולפתוח "דף חדש". במצב פחות אידיאלי, בית המשפט יקבע כי החייב יקבל צו מותנה. במקרה זה, החייב יזכה לקבל הפטר חלוט רק כאשר יסתיים תהליך מסוים.

 

חובות מהם ההפטר איננו פוטר 

כפי שצוין לעיל, ישנם חובות אשר צו ההפטר איננו פוטר מהם. לדוגמא, חובות אשר נצברו בשל הימנעות החייב מביצוע עבירה, חובות אשר נגרמו בגין מרמה לה היה שותף פושט הרגל, חובות אשר עליהם קיבל החייב ויתור בגין אותה מרמה, חובות בגין קנסות המגיעים למדינה, חובות בעניין מזונות ילדים ו/או אישה, חוב אשר אינו חוב בר תביעה בהליכי פשיטת רגל (לדוגמא, חוק בלתי קצוב בתביעת נזיקין) ועוד. חייבים אשר יוכח כי פעלו בחוסר תום לב ביצירת חובותיהם, למשל – ניסיון הברחת נכסים, לא יזכו לקבל הפטר מחובות אלו. 

למשל חוב מזונות בפשיטת רגל

בין השיקולים שישקול בית המשפט, ניתן למנות את התנהלות החייב עובר ובמהלך פשיטת הרגל; את האמור בתסקיר שהוגש על ידי הכנ"ר; את עמדת הנאמן והנושים וכן את התועלת הצפויה שתצמח לנושים מהימשכות ההליך.

 

צו הפטר

 

קרא עוד: צו הפטר – השאיפה של כל חייב

קרא עוד: הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי  ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.
כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות אחד מבין שלושה. להלן הסבר קצר לגבי ההסדרים השונים.

 

לפי פקודת פשיטת הרגל, ישנם 3 סוגים של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל שלכל אחד מהן עיתוי שונה להצעת ההסדר מצדו של החייב. סוג אחד של הסדר הוא הצעה של החייב לפני שהוא נכנס להליך של פשיטת רגל, וטרם התבקש כנגדו צו כינוס. סוג שני של הסדר נושים הוא זה שבו ניתן כנגד החייב צו כינוס והוא הגיש בעקבות זאת הצעה להסדר תשלום החוב שלו. וסוג שלישי הוא זה שבו החייב מקבל עצה בנוגע להסדר החובות שלו לאחר שהוא הכריז על עצמו כפושט רגל.

 

למעט סכום ההצעה שהחייב צריך לשלם עבור צרכי ההסדר, תנאיו של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל המאפשרים לקבל את ההצעה של החייב, הם זהים בכל אחד מסוגי ההסדר.

 

הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת רגל

 

במידה והחייב מבקש להציע הסדר נושים לפני שמוגן צו כינוס, עליו לשכנע את בית המשפט בקיומו של בסיס להנחה כי הוא ישלם לפי ההצעה לכל הפחות 30 אחוז מחובותיו הלא מבוטחים – שהם כאלו שניתן לתבוע אם צו הכינוס היה מוגש. אם החייב לא הוכרז כפושט רגל ויש כנגדו צו כינוס, עליו להעמיד בין 35 ל 80 אחוז מחובותיו. אם ההצעה מוגשת על ידי החייב כאשר הוא הוכרז כפושט רגל, הוא אינו צריך להעמיד סכום כלשהו עבור ההצעה.

 

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות מבוטל לפי הוראת בית המשפט, גם לאחר שההסדר אושר, אם לא שולם התשלום הנקבע לפי ההסדר או הפשרה.

 חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 
 
 
 
 

פסקי דין הוצל"פ ודיני שטרות

פסקי דין
פסקי דין הוצל"פ

- פס"ד בנושא חקירת יכולת - Judgment on the subject of investigation of ability

- פס"ד בנושא עיקול בטרם אזהרה - Ruling on foreclosure before warning 

- פס"ד בנושא שטר חוב שניתן כבטחוןA judgment on the subject of a promissory note given as collateral-

- פס"ד בנושא נקיטת הליכי הוצל"פ כנגד עיזבון - Ruling on the taking of execution proceedings against an estate

- פס"ד בנושא חקירת יכולת - Judgment on the subject of investigation of ability2

- פס"ד בנושא עיקולים זמניים טרם אזהרה - Ruling on temporary foreclosures before warning

- פס"ד בנושא נקיטת הליכים נגד חברות זהות בהוצל"פ - Ruling on the taking of proceedings against identical companies

- פס"ד בנושא בקשה לביטול עיקול במסגרת הליכים לביצוע שטר בטרם אזהרה  A judgment regarding an application to cancel a foreclosure in proceedings for execution of a bill before warning

- פס"ד בנושא ערעור על החלטת ראש הוצל"פ שנתנה בהעדר החייב A judgment on the appeal of the decision of the head of the military service that was given in the absence of the debtor

דיני שטרות

* דינו של שטר לא תקין - A defective bill

* זיוף חתימה המתקנת הגבלה " למוטב בלבד" - Falsification of a signature that corrects a restriction - for the beneficiary only

* סירוב לבדיקת גרפולוג - Refusal to check be checked by a graphologist 

 

ליאור לב הינו עו"ד פשיטות רגל מנוסה שיכול לעזור לכם במקרה שבו נקלעתם למצוקה כלכלית.