נתוני סטטיסטיקות גירושין בישראל

ממחקרים שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החל משנת 2005, נראה שמאז ועד היום, נתוני סטטיסטיקות גירושין בישראל מושפעים על סמך מידת ה"רווחיות" של הגירושין, או במילים אחרות, כמה קטן יהיה הנזק הכלכלי לכל אחד מהצדדים.

 

החברה המודרנית שישראל אימצה לעצמה מאופיינת בין השאר בכוח עבודה גדול יותר בקרב נשים. כוח עבודה זה החל לגדול בשנות ה 20, ובפרט בעתות מלחמה בהן הנשים היוו כוח עבודה מרכזי בזמן שהגברים יצאו למלחמה.

 

גם היום, נראה שיותר נשים בוחרות לעבוד גם כשיש להן ילדים. ראשית, העבודה מאפשרת להן לקחת פסק זמן ולעשות משהו שהוא בעיקרו לעצמן (אך כמובן שעצם הפרנסה שלהן מסייעת כלכלית לילדים). סיבה נוספת היא יוקר המחייה שמאלץ את שני בני הזוג להצטרף למעגל כוח העבודה.

 

גירושין בישראל – אז והיום

 

לפי מחקר שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים האחרונות, נתוני סטטיסטיקות גירושין בישראל מושפעים לפי תוצר הלוואי הכלכלי שייווצר בעקבות הגירושין. אם נראה שהנזק יהיה מזערי עבור כל אחד מבני הזוג, הגירושין יהיו רצויים יותר בקרב שני בני הזוג, אם אינם מעוניינים עוד לשמר את היחסים הרומנטיים ביניהם.

 

 

כיום מספר הנשים שיוצאות לעבוד גם כשיש להן ולבני זוגן ילדים הוא גדול יותר, ולכן לא מפתיע שאחוז המתגרשים הוא גדול יותר מבעבר, שהרי כעת יש לנשים רבות אפשרות ויכולת ליצור לעצמן פרנסה. כך נוצר מצב שבו הנטל על הבעל (בתשלום דמי מזונות) הוא קטן יותר.

כשהנטל הכלכלי פוחת, הן במקרה של האישה והן במקרה של הגבר (כי האישה עובדת ומרוויחה כסף), שניהם יהיו בעלי מוכנות גבוהה יותר להתגרש.

 

 
 
 סטטיסטיקת גירושין בישראל