הוצאה לפועל – זוכים

רשות האכיפה והגבייה

מערכת הוצאה לפועל  – היא הזרוע המבצעת האזרחית של הרשות השופטת ומטרתה לאכוף חיובים שמופיעים בפסקי דין, בשטרי חוב, צ'קים, משכונות, משכנתאות. פעילות האכיפה מוסדרת בחוק ההוצאה לפועל, כאשר מטרת החוק כפולה: מצד אחד לסייע לזוכה לגבות את החוב במהירות ומן הצד השני לאפשר לחייב לשלם את חיוביו, בהתאם ליכולותו הכלכלית.

פניה של הזוכה לפתיחת תיק הוצל"פ כנגד חייב אפשרית בכל אחת מלשכות ההוצל"פ הקיימות ברחבי המדינה.

 

פניית הזוכה תתבצע בהתאם לאפשרויות הבאות:

• עם פסק דין מבימ"ש לאחר שחלפו 30 יום מאז שניתן.

• עם בקשה לביצוע שטר(מימוש צ'ק).

• בתביעה לסכום קצוב של עד 50,000 ₪.

 

לאחר פתיחת התיק, יוציא רשם ההוצל"פ אזהרה לחייב כי נפתח כנגדו תיק הוצל"פ(בדרך כלל מצורף לאזהרה, פסק הדין, השטר והתביעה שהוגשה כנגדו), כאשר האזהרה תהיה בשפה ברורה ותודיע לו, כי  אם אין באפשרותו לשלם את החוב, הוא  צריך להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 יום, מיום קבלת האזהרה. האזהרה לחייב  חייבת להמסר לחייב אישית וזאת לפי קביעתו של בית המשפט העליון בפס"ד לאופר נ' גבאי. זה תנאי מוקדם לקיומם של הליכי הוצאה לפועל, או לתחילת מניינים של 21 ימים, לא די בידיעה של החייב על דבר פתיחת תיק הוצל"פ נגדו.