הוצאת ילדים לחו"ל

פסקי דין בנושא:

* פס"ד של כבוד השופטת רותם עיאש בנושא התר לאם להגר עם הקטינה לחו"ל - לחץ כאן

* פס"ד של בית המשפט העליון בעניין הגירת קטינים לחו"ל - לחץ כאן

הסדרי ראיה