פשיטת רגל ביטול ההליך עקב חוסר תום לב

ביטול הליך פשיטת רגל הסתרת עובדות ומעשים ואי תשלום מזונות ילדים

פשיטת רגל 

לאחרונה מתח נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ביקורת מרומזת כי קיימים
תיקי פשיטת רגל רבים מידי.
ההיסטוריה מלמדת כי לשכת ההוצאה לפועל החלה ליישם הוראות חוק ישנה לפיה לא ניתן לבצע איחוד תיקים מסכום חוב כספי העולה על 100,000 ש"ח לערך ומכאן החלה נהירה
בלשכת כונס הנכסים הרשמי ונפתחו עשרות תיקי פשיטת רגל.

פשיטת רגל
התנהלות החייב בתום לב 

כידוע חובה על החייב להתנהל בתום לב, תוך חשיפת כל הנתונים העובדתיים.
לאחרונה ניתנה בבית המשפט המחוזי החלטה אשר ביטלה לחייב את הליך הפש"ר.
בהחלטה שניתנה באמצעות כב' השופטת יעל בלכר, בתיק פשר שמספרו 1264-08-11,
אושרה בקשת הנאמן לבטל את הליך פשיטת הרגל של החייב.

בתיק זה עדכן המנהל המיוחד את בית המשפט וביקש שיורה על ביטול הליכי פשיטת הרגל. מהנתונים שהעלה המנהל המיוחד  לא רק שהחייב הסתיר ממנו את המידע המהותי הזה,
אלא שניכר כי מדובר באדם שזלזל בהזדמנות שניתנה לו לשיקום חייו, ובמקום לנצלה בחר
לבצע מעשים פליליים שבגינם צבר חוב נוסף.

הנאמן סבר, כי בנסיבות הקיימות אין החייב זכאי להפטר אלא שיש לבטל את ההליך,
למרות שהחייב עמד בתשלומים החודשיים (הנמוכים) והגיש דו"חות במועד.
מכאן עולה הנחת יסוד ברורה כי חייב אשר עומד בתשלומים החודשים ומגיש דו"חות
עדכניים במועד, עובדה זו כשלעצמה אינה גוברת על מעשים אשר אינם הגונים.

יצוין כי החייב הציג בפני המנהל המיוחד מצג לפיו הנו זקן ותשוש בניגוד לעבירות שביצע.

דוגמא נוספת לתיק פשר בו בוטל הליך פשיטת הרגל מצוי באתר תיק פש"ר 2720/07.
בתיק זה טען החייב כי עקב מחלה נפשית אין ביכולתו לשלם את חובותיו ולאורך מספר חודשים שילם תשלום נמוך של 100 ש"ח.
לאחר חשיפת מעשי החייב באמצעות הח"מ ביטל בית המשפט המחוזי באמצעות כב' השופטת חנה פלינר את הליך הפש"ר, ערעור שהוגש מטעם החייב נדחה בבית המשפט העליון.

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%92-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D#.WaqoQ8iGM2w

כן התחמקות שיטתית מתשלום מזונות ילדים מהווה עילה לביטול הליך פש"ר.
https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A0%D7%93%D7%97%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95#.WaqngciGM2w

מצאנו כי חייב אשר מתנהל בחוסר תום לב ומסתיר את פעולותיו,
דבר זה מהווה עילה לביטול צו כינוס הנכסים כנגדו.
לעתים נאלץ הנושה בעצמו לחשוף את מעשי החייב, דבר אשר מהווה קושי רציני,
ולו רק מן הטעם של חוסר כדאיות כלכלית.

ניתן לקרוא כאן באתר יותר על מנהל מיוחד וחקירת יכולת.

חקירת יכולת ב  פשיטת רגל

בני זוג שחייבים עשרות מיליוני שקלים יקבלו פטור מתשלום החובות

מאת: עו"ד ליאור לב | תאריך פרסום : 18/10/2015 16:20:00 פורסם ב PsakDin

זוג פנה לבית המשפט וביקש לקבל פטור מחובות של כ-31 מיליון שקל כדי שיוכל לפתוח "דף חדש". למורת רוחם של הנושים, בית המשפט השתכנע שלזוג אין עוד נכסים וקבע שאין עוד תועלת בהמשך הליכי פשיטת הרגל.

בין השנים 1995-1996 עסק הבעל ביזמות בנייה. פרויקט כושל שנקלע אליו הביא לכך שהוא ואשתו נקלעו לתביעות משפטיות רבות. במהלך הליכי פשיטת הרגל של הזוג אושרו נגד האישה, העובדת כמורה, תביעות חוב בסך כארבעה מיליון שקל. נגד בעלה, העובד עם בני משפחתו בבית הספר לנהיגה "אור ירוק", אושרו תביעות חוב בסך כ-27 מיליון שקל.

במסגרת צווי כינוס, הוטלו על בני הזוג תשלומים חודשיים בסך 3,000 שקל, שמאוחר יותר הועלו ל-4,000 שקל. אלא שהשניים התקשו לעמוד בתשלומים וצברו יחדיו חובות פיגורים של כ-100 אלף שקל.

הסתבכתם בחובות?

פנו ל-עו"ד פשיטות רגל

במקביל, ביקש הנאמן בתיק מבית המשפט להצהיר כי לחייב ואשתו יש נכסים נוספים שאפשר להכניס לקופות הכינוס: החברה "אור ירוק", שלטענת הנאמן החייב אינו סתם עובד בה אלא בעליה, ודירה בירושלים ששייכת לו ולאשתו ביחד.

אלא שההליכים בבקשות שהגיש הנאמן עוכבו בעקבות הסדר שהציעו החייבים, לפיו בתמורה להפטר מחובותיהם, הם ישלמו לקופות הכינוס 550 אלף שקל, סכום שלטענתם משקף את פדיון חלקם בחברה ובדירה. על פי הצעתם, הסכום יתחלק בין שני התיקים שלהם בהתאם לחלקם היחסי בחוב הכולל, כך ש-480 אלף שקל יועברו לקופת הכינוס של החייב ו-70,000 שקל יועברו לקופת החייבת.

באפריל 2015 התכנסו הנושים לאסיפה, שבסופה דחו פה אחד את הצעת החייבים. לאחר שנדחתה הצעתם, הגישו החייבים, הפעם בתמיכת הנאמן, הצעה שלפיה יחלקו את הכספים באופן שווה בין שתי הקופות.

ואולם, הנושים התנגדו גם להצעה זו בטענה שחלק מהחובות נוצרו בחוסר תום לב וכבר נקבע בעבר  שהחייבים ניצלו לרעה את הליכי פשיטת הרגל והתחמקו מהעברת כספי התשלומים.

החייבים הודו בכך שלא עמדו בתשלומים לפי צו בית משפט, אך טענו כי הסיבה לכך היא הידרדרות במצבם הבריאותי, שככל הנראה מקורה בהשלכות הקריסה הכלכלית על חייהם. הם גם ביקשו להתייחס לעובדה שחלק מהחובות כבר בני מעל 20 שנה.

משתפים פעולה

השופטת עירית כהן הבהירה כי מטרת הליך פשיטת הרגל היא להביא מצד אחד לחלוקת נכסי החייבים בדרך יעילה בין הנושים, ומצד שני להניח לחייב תם לב שאינו יכול לשלם לפתוח דף חדש על ידי קבלת הפטר.

השופטת קיבלה את דברי הנאמן, שמסר כי נכסי החייבים הניתנים למימוש בהליך פשיטת הרגל מומשו או נפדו בסכום סביר, וכי החייבים משתפים פעולה באופן מלא.

לדברי השופטת, בהתחשב בזמן הארוך בו נמשכים ההליכים נגד החייבים ובעובדה שזכויותיהם בחברה ובדירה עוד לא הוכחו, אין תועלת ממשית להמשיך בהליכי פשיטת הרגל נגדם, בפרט כשהנושים לא הראו שיש לחייבים נכסים או מקורות הכנסה נוספים שאפשר להיפרע מהם.

מכאן, הגיעה השופטת למסקנה שיש לקבל את בקשת החייבים לפטור אותם מחובותיהם, אךהתנתה זאת בהשלמת חובות הפיגורים והפקדה של 200 אלף שקל לקופת החייבת ו-350 אלף שקל לקופת החייב תוך 60 יום.

  • ב"כ החייבים: עו"ד משה חן 
  • ב"כ המשיבים: לא צוינו בפסק הדין

עו"ד ליאור לב הינו עו"ד פשיטות רגל

** הכותב לא ייצג בתיק

*** המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

 

צו הפטר – השאיפה של כל חייב

פשיטת רגל

קבלת צו הפטר הינו השלב אליו שואפים מירב החייבים להגיע בהליכי פשיטת רגל בכדי לסיים את הליך פשיטת הרגל ושתיקי הוצאה לפועל אשר כנגדם יסגרו. צו זה אשר ניתן לחייב ע"י בית המשפט המחוזי לאחר שהוכיח כי השיב לנושיו את מלוא הסכום אשר היה ביכולתו לשלם וכי פעל לשם הסדרת חובותיו בתום לב מאפשר לחייב לפתוח "דף חדש" בחייו בדרך של מחיקת חובותיו וסגירת תיקי ההוצאה לפועל.

 

לאחר קבלת הצו מוסרות מהחייב המגבלות אשר הוטלו עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל לרבות ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על כרטיסי אשראי וכו'. עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע את כי ההפטר יהיה מותנה, חלקי או מלא, בהתאם נסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה והקביעה כאמור תתבסס גם על התנהלותו של החייב ותום ליבו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

 

סוגי ההפטר:

 

הפטר חלוט


צו הפטר המעניק לחייב פטור מוחלט ומלא מכל חובותיו. בקשה למתן צו הפטר חלוט יכולה להיות מוגשת על ידי החייב בסמוך לאחר קיומה של אסיפת הנושים וההכרזה עליו כפושט רגל. לא ניתן להגיש בקשה זו בטרם חלפו שישה חודשים מעת מתן צו כינוס הנכסים. בהכריעו בבקשת החייב למתן צו הפטר חלוט, בוחן בית המשפט המחוזי, בנוסף ליכולות הכלכליות של החייב וכושר השתכרותו, גם את תום ליבו והתנהלותו של החייב הן עובר והן לאחר מתן צו הכינוס והן את המקורות הכספיים .

 

הפטר מותנה

 

צו הפטר שניתן ע"י בית המשפט והקובע כי בכפוף התקיימותם של התנאים הקבועים בו, יופטר החייב באופן סופי מחובותיו למשל, עמידה בלוח התשלומים העתידיים שהושת על החייב בגדרו של הצו המותנה. תקופת התשלומים העתידיים תימשך, בד"כ, עד ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר, אולם בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו, כלומר על בית המשפט לציין בהחלטתו את אותם שיקולים מיוחדים. במידה והחייב לא מילא אחר התנאים שנקבעו בצו המותנה, רשאי בית המשפט המחוזי לבטל את צו ההפטר בכל זמן, ביוזמתו, או לאחר בקשה מטעם הכונס הרשמי, הנאמן, מנהל מיוחד, או נושה. מאידך, עמידה בנטלים הכלולים בצו ההפטר המותנה תזכה את החייב בהפטר חלוט.  

 

הפטר חלקי


צו הפטר אשר ניתן לחייב כאשר נקבע כי הוא התנהל בתום לב רק בנוגע לחלק מחובותיו בלבד. במידה ובית המשפט החליט כי יש ליתן לחייב הפטר חלקי, החייב יזכה לפטור רק מאותו חלק של חובותיו אשר נוצרו על ידי החייב בתום לב ואילו בנוגע לחובות האחרים על החייב להגיע להסדר נפרד עם נושיו או שלחלופין יימשכו כנגדו הליכי פשיטת הרגל או הליכי ההוצל"פ באופן נפרד.  


השיקולים מאחורי צו הפטר

 

בראש ובראשונה בית המשפט בוחן את מידת תום הלב של החייב, הן באשר ליצירת חובותיו והן באשר להתנהגותו במסגרת הליך פשיטת הרגל. עוד ייבחנו נושאים נוספים כגון היקף תביעות החוב התלויות ועומדות כנגד החייב וסוגי החובות בהתאם לדרגות הנשייה הרלוונטיות, מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב וכן פוטנציאל ההשתכרות שלו ויכולתו לפרוע את חובותיו.


בית המשפט הדן בהליך הפש"ר מתייחס לעיקרון אשר מקופל בהפטר והוא "הכרה באינטרס של פושט הרגל כאשר זה נקלע לחובות בתום לב והוא מצוי במצב שהוא איננו מסוגל לפרוע אותם". בית המשפט העליון התייחס לכך בפסיקתו בע"א 4892/91 אשכנזי נ' כונס הנכסים הרשמי בקובעו כי "חברה מתוקנת רואה ערך חשוב ביותר בגאולת חייבים מהשתעבדות מתמשכת לחובותיהם, עד אין קץ, ובהושטת גלגל הצלה לעברם". עם זאת, אל מול השיקולים החברתיים במתן ההפטר, בית המשפט מכיר בכך שיש בצו זה משום פגיעה בזכות הקניין של הנושים. אי לכך, מוטלת על בית המשפט מלאכת איזון בין האינטרסים השונים; מחד, זכותו של החייב להתקיים בכבוד כאשר הוא פעל בתום לב להסדרת חובותיו ומאידך, זכות הקניין של הנושים אשר הינה זכות חוקתית ממעלה ראשונה במשטר הדמוקרטי.

מנגד כאשר החייב מתנהל בחוסר תום לב ומבצע שימוש לרעה בהליכים המשפטיים כדי לצבור עוד חובות או להסתיר רכוש, יבוטל ההליך ולא יינתן הפטר, כמו למשל במקרה הזה. אשר התפרסם גם כאן ב YNET, או במקרה בו נצבר חוב מזונות משמעותי על מנת לבקש הפחתה בגובה המזונות, כמו במקרה הזה

קרא עוד: הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

 
 
 
 
 
 
 

יתרונות וחסרונות של פשיטת רגל

שקלתם להכריז על פשיטת רגל? לפניכם מספר יתרונות וחסרונות של פשיטת רגל שכדאי לכם לקחת בחשבון לפי נקיטת צעדים כלשהם.

 

כאשר אתם מעוניינים להכריז על פשיטת רגל, אתם יכולים להגיש בקשה לפשיטת רגל בעצמכם או להגיש אותה בעזרת הנושה שלכם. כך או כך, תמיד מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין שעוסק ספציפית בהליכים של פשיטת רגל, איתו אפשר יהיה להתנהל באופן מוסדר ונכון בתוך המערכת הסבוכה שכוללת את בית המשפט המחוזי, כונס הנכסים הרשמי, הנאמן שממונה לכם וכמובן הנושים.

 

כיוון שמדובר בהליך מורכב, חשוב להבין מהם יתרונות וחסרונות של פשיטת רגל לפני שמתחילים בהליך ונוקטים בפעולות כלשהן. יש לציין כי גם לכם, החייבים, וגם לנושים יש יתרונות וחסרונות שעומדים בפניכם כאשר אתם מעוניינים להצהיר על פשיטת רגל.

 

כאשר אתם חייבים לנושאים שלכם, נוצר מצב של מרדף- הנושאים רודפים אחריכם, או ליתר דיוק אחר הכסף שלכם, עד שאתם סוגרים את החוב במלואו. עבורכם, החייבים, היתרון של הכרזת פשיטת רגל על ידי בית המשפט הוא שהנכם יכולים יחד עם הבקשה לפשיטת רגל להגיש גם בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל בעבוד תשלום של סכום מסוים כפי יכולתכם – או במילים אחרות, הסדר נושאים – שיוגש לקופת כונס הנכסים הרשמי. כאשר תוכרזו כפושטי רגל, כל ההליכים נגדכם יופסקו.

 

אתם יכולים להיות ניצבים אל מול בעיה במידה ואינכם יכולים לשלם את הסכום הנקבע עבורכם בעת הגשת הבקשה כפי שתוארה לעיל. במקרה זה, הליך פשיטת הרגל מבוטל והליכי הוצאה לפועל יחזרו לפעולה.

 

חסרונות של פשיטת רגל הם קודם כל פגיעה בשמכם או בסטיגמה שלכם, פיקוח ומעקב צמודים אחר פעילותכם הכלכלית ועוד.

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

 

 פשיטת רגל

 
 
 
 
 
 
 

פשיטת רגל – ההליך הראשוני

פשיטת רגל הינו הליך של חדלות פרעון. יש וההליך יחול על יחיד בו יוכרז החייב/ת כפושט/ת רגל ויש שיחול על חברה בו החברה נכנסת לפירוק וחדלות פרעון רלוונטים לתאגידים. במסגרת הליכי פשיטת רגל מגיש החייב בקשה למתן צו כינוס על נכסיו והכרזתו כפושט רגל, ומגיש דוחות חודשיים לגבי הוצאותיו והכנסותיו.

 

במסגרת צו הכינוס ניתן כדבר שבשיגרה צו עיכוב הליכים כללי אשר מונעים המשך הליכים דורסניים כנגד החייב כגון הליכי הוצל"פ.

לאחר פתיחת הליכי פש"ר מקבל בית המשפט החלטה בדבר כינוס נכסיו של החייב ( צו כינוס). כן ניתן כנגד החייב תשלום חודשי קבוע בד"כ לפי עמדת הכנ"ר . לחייב ממונה בד"כ מנהל מיוחד אשר בודק את בקשתו,הצהרותיו,חובותיו,הכנסותיו ואת כנות בקשתו. בהתאם לסעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"מ-1980 רשאי החייב לבקש מבית המשפט הפטר (פטור) מחובותיו ובית המשפט רשאי לאחר דיון והחלטה ושמיעת הכונס הרשמי ועמדת המנהל המיוחד לפטור את החייב מחובותיו.

 

 לטופס בקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל לחץ כאן

 

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

  פשיטת רגל