חייבים הוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה

לאחר קבלת  מכתב אזהרה  כי נפתח נגד החייב תיק הוצאה לפועל , יכול החייב לבחור באחת מחמש האפשרויות הבאות:

1. למלא אחר פס"ד – תשלום אחד.

2. לשלם את החוב בתשלומים עפ"י כללים שנקבעו עפ"י החוק.

3. לשלם את החוב בתשלומים שנקבעו ע"י רשם ההוצל"פ .

4. לבקש לשלם תשלומים שהוא חושב שיוכל לעמוד בהם, תוך 20 יום, לבקשה מצרף החייב כתב ויתור על סודיות ומסירת מידע לגבי מקום מגוריו, נכסיו, הכנסתו וכל מצבו הכלכלי.

5. להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצל"פ בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה או בתוך מועד אחר שנקבע האזהרה ולהמציא מסמכים שיפורטו באזהרה.

 

התרחישים השונים במקרה של חוב

במידה והחייב התייצב תוך 21 ימים לחקירה, יבחן הרשם בחקירה את יכולתו הכלכלית של החייב,  החייב יצטרך לתת לרשם את רשימת נכסיו, גובה הכספים שנמצאים ברשותו, מי מתגורר בבית, מה הכנסות של כל אחד בפירוט, האם מממן ילדים בגירים, לתת רשימה מפורטת של ציוד שנמצא בביתו, , בעלות על רכב, אם טס לחו"ל , ואפילו ירידה לפרטים, אם יש לו כבלים, טלפון נייד. במסגרת חקירת היכולת, רשאי גם הזוכה לבקש לחקור את החייב ויש באפשרותו לספק לרשם רשימת נכסים שיש בידי החייב ושלא דווח עליהם.

 

באם החייב לא מתייחס לאזהרה שקיבל, לא פרע את חובו באחת מהדרכים המוצעות, ולא התייצב לחקירת יכולת, יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו, ואז ניתן יהיה לדרוש הפעלת סנקציות כנגדו, אפשר יהיה למסור עליו מידע כלכלי בניגוד לרצונו, ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות כמו: צווי עיכוב יציאה מהארץ, צווי עיקול, אי חידוש רישיון נהיגה,  ולנקוט כנגדו הליכי הבאה ומאסר.

 

ישנם מקרים בהם החייב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת וביניהם: עדין קיימים הליכים משפטיים פתוחים בעניינו, החייב הוא חברה, קיימת משכנתא על נכס של החייב – ניתן לפרוע את החוב ע"י מימוש הנכס, מקרה נוסף וחריג הינו חייב שתיק ההוצל"פ כנגדו הוגש בשל חוב מזונות - מבחינה טכנית, להבדיל מחיובים אחרים, שבהם נקבע בהוצל"פ צו התשלומים להסדרת החוב, הרי שבמזונות התשלום החודשי הוא מה שנקבע בפסק דין, כלומר חקירת היכולת הייתה כבר בבית דין רבני, או בבימ"ש לענייני משפחה שקבעו שהחייב צריך לשלם מזונות כחלק מפסק הדין של הגירושין, ולכן רשם הוצל"פ כלל לא נזקק לעשות חקירת יכולת בענייני מזונות.במקרה זה רשאי הרשם להטיל על החייב מאסר של עד 21 ימים.

חייב שמתנהלים נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, רשאי לבקש את איחודם. אישור הבקשה מאפשר לחייב לקבל צו לעיכוב מרבית ההליכים, זאת בתנאי ויעמוד בצו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד. כל תיק חדש שנפתח נגד החייב נכנס לתיק המאוחד. יש להוסיף עוד שבאיחוד תיקים ההתחייבות של החייב מועברת אף ליורשיו במידה ונפטר ונכנסת לתיק העיזבון.