הרפורמה החדשה בהליכי פש"ר

הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת רגל

לאור העליה במספר הפניות להליך פשיטת רגל, הכריז כונס הרשמי על רפורמה חדשה אשר נכנסה לתוקף בספטמבר 2013, אשר נועדה לייעל את הליך פשיטת הרגל ולקצוב לסיומו זמן מוגבל של עד 4 וחצי שנים מרגע מתן צו הכינוס ועד מתן צו הפטר בסיומו, באם ביצע החייב את הוראות כונס הנכסים הרשמי, עמד בתשלומים, וניהל את ההליך בתום לב מלא.

 

למעשה, מטרת הרפורמה היא לתת לפושט הרגל עצמו תמריץ לנהל את ההליך באופן יעיל יותר ולגלות את מלוא האמת על נכסיו ומקורות הכנסתו בהליך פשיטת הרגל.

 

כידוע, צווי הכינוס החדשים מבטלים את מירב ההגבלות והעיקולים שהוטלו על החייבים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל שקדמו לצו הכינוס, ובכללם הגבלת רישיון נהיגה ועיקולי משכורת ועו"ש, וכן
מאפשרים לחייב לפתוח חשבון בנק אחד ולנהל אותו על בסיס מזומן וביתרת זכות.

 

יצוין, כי בד בבד עם מתן צו הכינוס בהליך פשיטת הרגל, ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.

 

בהתאם לרפורמה החדשה, הליך פשיטת הרגל, שמטרתו מיצוי יכולת פירעון החובות של החייב ייקצב לזמן מוגדר מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס. בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל מיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות ביחס לחייב, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו.

 

תוכנית פירעון בהליך פשיטת הרגל

 

במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור בית המשפט, וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו פושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מכלל חובותיו.

 

בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל. כמו כן, ניתן גם לקצר את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ- 3 שנים.

 

במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל יינתנו תמריצים חיוביים לחייבים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב ככלל, ושיתוף פעולה מלא בגילוי כל מידע והרכוש מצדו (לרבות רכוש שהוברח עובר לפתיחת ההליך) בפרט, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו. גם הגדלת הכנסותיו של החייב והגדלת התשלום החודשי עשויים, בנסיבות מסוימות, לקדם את קבלת ההפטר.


לצד התמריצים החיוביים תינקט גישה מחמירה כנגד חייבים אשר פעלו בחוסר תום לב במהלך הליך פשיטת הרגל או כאלו שניצלו לרעה את ההליך וניסו להערים על הנושים, על בעל התפקיד, על הכונס הרשמי ו/או על בית המשפט.

למשל במקרה הזה בו החייב השתמש בהליכי פשיטת הרגל כדי לצבור חובות חדשים

כנגד חייבים אלה יינקטו צעדי אכיפה והרתעה חריפים. כך לדוגמא, יצירת חובות שלא בתום לב והסתרת מידע מבעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר, או, למצער, ידחוהו באופן משמעותי. התנהגות כאמור עלולה אף להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל ולהגשת כתבי אישום פלילי בגין עבירות בפשיטת רגל.

 

בתיק פשיטת רגל בו הופיע כותב מאמר זה, שמספרו פש"ר 2720/07 (מחוזי ת"א), בוטל הליך כינוס הנכסים לאור התנהלות החייב בחוסר תום לב.

 

השיקולים בגיבוש תוכנית הפירעון בהליך פשיטת הרגל

 

אלו השיקולים אותם יבחן המנהל המיוחד במהלך גיבוש תוכנית הפירעון:

 

* יכולותיו הכלכליות של החייב.

* גילו של החייב ומצבו הבריאותי.

* השכלתו, מקצועו, ניסיונו המקצועי וכושר השתכרותו.

* מצב משפחתי.

* הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו.

* היקף החובות התלויים ועומדים כנגד החייב.

 

יצוין כי תכנית הפירעון רלוונטית רק במקרים של בקשות פשיטות רגל המוגשות על ידי חייבים ועל הליכים שנפתחו לאחר שהרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל נכנסה לתוקף, היינו לאחר ספטמבר 2013.

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

 
 
 
 
 
 
 

יתרונות וחסרונות של פשיטת רגל

שקלתם להכריז על פשיטת רגל? לפניכם מספר יתרונות וחסרונות של פשיטת רגל שכדאי לכם לקחת בחשבון לפי נקיטת צעדים כלשהם.

 

כאשר אתם מעוניינים להכריז על פשיטת רגל, אתם יכולים להגיש בקשה לפשיטת רגל בעצמכם או להגיש אותה בעזרת הנושה שלכם. כך או כך, תמיד מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין שעוסק ספציפית בהליכים של פשיטת רגל, איתו אפשר יהיה להתנהל באופן מוסדר ונכון בתוך המערכת הסבוכה שכוללת את בית המשפט המחוזי, כונס הנכסים הרשמי, הנאמן שממונה לכם וכמובן הנושים.

 

כיוון שמדובר בהליך מורכב, חשוב להבין מהם יתרונות וחסרונות של פשיטת רגל לפני שמתחילים בהליך ונוקטים בפעולות כלשהן. יש לציין כי גם לכם, החייבים, וגם לנושים יש יתרונות וחסרונות שעומדים בפניכם כאשר אתם מעוניינים להצהיר על פשיטת רגל.

 

כאשר אתם חייבים לנושאים שלכם, נוצר מצב של מרדף- הנושאים רודפים אחריכם, או ליתר דיוק אחר הכסף שלכם, עד שאתם סוגרים את החוב במלואו. עבורכם, החייבים, היתרון של הכרזת פשיטת רגל על ידי בית המשפט הוא שהנכם יכולים יחד עם הבקשה לפשיטת רגל להגיש גם בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל בעבוד תשלום של סכום מסוים כפי יכולתכם – או במילים אחרות, הסדר נושאים – שיוגש לקופת כונס הנכסים הרשמי. כאשר תוכרזו כפושטי רגל, כל ההליכים נגדכם יופסקו.

 

אתם יכולים להיות ניצבים אל מול בעיה במידה ואינכם יכולים לשלם את הסכום הנקבע עבורכם בעת הגשת הבקשה כפי שתוארה לעיל. במקרה זה, הליך פשיטת הרגל מבוטל והליכי הוצאה לפועל יחזרו לפעולה.

 

חסרונות של פשיטת רגל הם קודם כל פגיעה בשמכם או בסטיגמה שלכם, פיקוח ומעקב צמודים אחר פעילותכם הכלכלית ועוד.

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

 

 פשיטת רגל

 
 
 
 
 
 
 

פשיטת רגל – ההליך הראשוני

פשיטת רגל הינו הליך של חדלות פרעון. יש וההליך יחול על יחיד בו יוכרז החייב/ת כפושט/ת רגל ויש שיחול על חברה בו החברה נכנסת לפירוק וחדלות פרעון רלוונטים לתאגידים. במסגרת הליכי פשיטת רגל מגיש החייב בקשה למתן צו כינוס על נכסיו והכרזתו כפושט רגל, ומגיש דוחות חודשיים לגבי הוצאותיו והכנסותיו.

 

במסגרת צו הכינוס ניתן כדבר שבשיגרה צו עיכוב הליכים כללי אשר מונעים המשך הליכים דורסניים כנגד החייב כגון הליכי הוצל"פ.

לאחר פתיחת הליכי פש"ר מקבל בית המשפט החלטה בדבר כינוס נכסיו של החייב ( צו כינוס). כן ניתן כנגד החייב תשלום חודשי קבוע בד"כ לפי עמדת הכנ"ר . לחייב ממונה בד"כ מנהל מיוחד אשר בודק את בקשתו,הצהרותיו,חובותיו,הכנסותיו ואת כנות בקשתו. בהתאם לסעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"מ-1980 רשאי החייב לבקש מבית המשפט הפטר (פטור) מחובותיו ובית המשפט רשאי לאחר דיון והחלטה ושמיעת הכונס הרשמי ועמדת המנהל המיוחד לפטור את החייב מחובותיו.

 

 לטופס בקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל לחץ כאן

 

 

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 

  פשיטת רגל

 

 

הפטר

צו הפטר

צו הפטר מהווה למעשה את סיומם של הליכי פשיטת הרגל . צו זה ניתן לפושט רגל כאשר הוכח בפני בית המשפט שהוא שילם לנושיו כל שביכולתו ואין עוד טעם לנהל כנגדו הליכי פשיטת רגל.  ההפטר קובע כי חובותיו של החייב נמחקים ועימם ההגבלות שהוטלו על החייב בגינם. בית המשפט, בבואו לדון בבקשת הפטר, מביא בחשבון שורה של שיקולים ומתייחס לתסקיר כונס הנכסים הרשמי בנוגע לנכסיו של החייב, עסקיו והתנהגותו החל מצבירת החובות ובמסגרת הליכי פשיטת הרגל. בית המשפט רשאי לאשר את חקירתו של החייב על ידי הנושים ולחקור אנשים נוספים אשר מסרו תצהירים המתייחסים לבקשתו של החייב.

 

בית המשפט רשאי, בסופו של הדיון, להורות על מתן הצו, לדחות את הבקשה, או להתנותו בתקופה כלשהי לפי שיקול דעתו. כונס הנכסים הרשמי רשאי אף הוא להגיש בקשה להפטר החייב וזאת כאשר הוא סבור שלא תצמח כל תועלת לנושים מהמשך היות החייב פושט רגל.

 

 

סוגים של הפטר

במסגרת הליכי פשיטת הרגל ומתן הפטר, קיימים לצו  שני סוגים. הצו הנכסף ביותר עבור חייבים הינו צו חלוט. מדובר בצו אשר במסגרתו בית המשפט פוטר את החייב מכל חובותיו והאחרון יכול לשוב לחייו ולפתוח "דף חדש". במצב פחות אידיאלי, בית המשפט יקבע כי החייב יקבל צו מותנה. במקרה זה, החייב יזכה לקבל הפטר חלוט רק כאשר יסתיים תהליך מסוים.

 

חובות מהם ההפטר איננו פוטר 

כפי שצוין לעיל, ישנם חובות אשר צו ההפטר איננו פוטר מהם. לדוגמא, חובות אשר נצברו בשל הימנעות החייב מביצוע עבירה, חובות אשר נגרמו בגין מרמה לה היה שותף פושט הרגל, חובות אשר עליהם קיבל החייב ויתור בגין אותה מרמה, חובות בגין קנסות המגיעים למדינה, חובות בעניין מזונות ילדים ו/או אישה, חוב אשר אינו חוב בר תביעה בהליכי פשיטת רגל (לדוגמא, חוק בלתי קצוב בתביעת נזיקין) ועוד. חייבים אשר יוכח כי פעלו בחוסר תום לב ביצירת חובותיהם, למשל – ניסיון הברחת נכסים, לא יזכו לקבל הפטר מחובות אלו. 

למשל חוב מזונות בפשיטת רגל

בין השיקולים שישקול בית המשפט, ניתן למנות את התנהלות החייב עובר ובמהלך פשיטת הרגל; את האמור בתסקיר שהוגש על ידי הכנ"ר; את עמדת הנאמן והנושים וכן את התועלת הצפויה שתצמח לנושים מהימשכות ההליך.

 

צו הפטר

 

קרא עוד: צו הפטר – השאיפה של כל חייב

קרא עוד: הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי  ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.
כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות אחד מבין שלושה. להלן הסבר קצר לגבי ההסדרים השונים.

 

לפי פקודת פשיטת הרגל, ישנם 3 סוגים של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל שלכל אחד מהן עיתוי שונה להצעת ההסדר מצדו של החייב. סוג אחד של הסדר הוא הצעה של החייב לפני שהוא נכנס להליך של פשיטת רגל, וטרם התבקש כנגדו צו כינוס. סוג שני של הסדר נושים הוא זה שבו ניתן כנגד החייב צו כינוס והוא הגיש בעקבות זאת הצעה להסדר תשלום החוב שלו. וסוג שלישי הוא זה שבו החייב מקבל עצה בנוגע להסדר החובות שלו לאחר שהוא הכריז על עצמו כפושט רגל.

 

למעט סכום ההצעה שהחייב צריך לשלם עבור צרכי ההסדר, תנאיו של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל המאפשרים לקבל את ההצעה של החייב, הם זהים בכל אחד מסוגי ההסדר.

 

הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת רגל

 

במידה והחייב מבקש להציע הסדר נושים לפני שמוגן צו כינוס, עליו לשכנע את בית המשפט בקיומו של בסיס להנחה כי הוא ישלם לפי ההצעה לכל הפחות 30 אחוז מחובותיו הלא מבוטחים – שהם כאלו שניתן לתבוע אם צו הכינוס היה מוגש. אם החייב לא הוכרז כפושט רגל ויש כנגדו צו כינוס, עליו להעמיד בין 35 ל 80 אחוז מחובותיו. אם ההצעה מוגשת על ידי החייב כאשר הוא הוכרז כפושט רגל, הוא אינו צריך להעמיד סכום כלשהו עבור ההצעה.

 

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות מבוטל לפי הוראת בית המשפט, גם לאחר שההסדר אושר, אם לא שולם התשלום הנקבע לפי ההסדר או הפשרה.

 חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

 
 
 
 
 

פשיטת רגל

הרצון להצליח מבחינה כלכלית הוא רצון שמאחד את כולנו, אך חלק מהאנשים עושים טעויות חמורות מידי ומוצאים את עצמם במצב בו הם אינם יכולים להחזיר חובות. זה יכול לקרות לאדם פרטי וזה יכול לקרות לחברה גדולה, וכאשר מדובר על אדם פרטי הוא יוכל להתחיל בהליך של פשיטת רגל. הליך זה למעשה חל במצב של חדלון פירעון, ומשמעות הדברים היא שאדם מוכרז כמי שאינו יכול להחזיר את החובות שלו. המטרה העיקרית של צעד כזה היא מצד אחד לאפשר לחייב להתחיל מחדש, ומצד שני זה הצעד שיוכל להסדיר את כינוס נכסיו של החייב. 

כאשר מדברים על פשיטת רגל במדינת ישראל למעשה מדברים על הליך שלוקח לא מעט זמן, וברוב הגדול של המקרים צריך גם עורך דין שיהיה אחראי על העניין. בית המשפט ממנה נאמן פרטי שיהיה אחראי על הדברים ואותו נאמן הוא לרוב עורך דין שבקיא בתחום הזה. ההליך כולל ארבעה שלבים והם: בקשת פשיטת רגל, צו כינוס, ההכרזה הרשמית והפטר. התיקים השונים בתחום מתנהלים כיום בבית המשפט המחוזי, וכל מי שנקלע להליך זה צריך שיהיה לו עורך דין מומחה בתחום.

פשיטת רגל2

פשיטת רגל - איך זה קורה?  

כל חייך חלמת לפתוח את עסק חלומותייך - השקעת בו את כל מה שיש לך, את מריבת הזמן, את מיטב הכסף, הלוואות מהבנק - נתת כל מה שיש לך כדי שהעסק יעבוד וישגשג, האמנת בו והאמנת בעצמך שתצליח. לאט לאט התחלת להבין שהדברים לא תמיד מצליחים כמו שחלמת ולא כל כך פשוטים ואט אט החובות התחילו להצטבר להם. ישנם תסריטים ומצבים בחיים בהם מגיעים למקומות שלא תכננתם מראש בדיוק. 

חשוב לדעת שלפני שאתה מגיע למצב של פשיטת רגל, יש כמה צעדים שניתן לעשות: ראשית ישנו צורך לחשוב על ייעול. לפעמים לקחת על עצמך קצת יותר ממה שיכלת. לפעמים המוצר שאתה מוכר כבר לא בשיא שהוא היה בו כשהתחלת את העבודה. אז קיימת אופציה אולי גם לשנות תחום. על מנת לנסות ולשפר את המצב הסבוך, חשוב לבדוק את כל האופציות העומדות לפנייך ולא לוותר.

עו"ד שמומחה בתחום נועד ללוות את הלקוח שלו לכל אורך הדרך, בין אם זה בהסברים לגבי הצפוי לו ובין אם זה בהמלצות שונות על ההתנהלות הכדאית בתהליך. במשרדנו אנו מתמחים במקרים שונים ומורכבים של פשיטת רגל - אנחנו פה בשבילך בכדי שתקבל את היחס הראוי ואת העזרה הנדרשת, משפטית ואישית, גם ברגעים הקשים ביותר. 

 עו"ד לב הינו עורך דין פשיטות רגל בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום פשיטות הרגל ויעניק לכם טיפול מקצועי ויסודי לאורך כל ההליך המורכב.

 


 

מידע מומלץ נוסף בנושא פשיטת רגל: אולי יעניין אותך גם:

במקרה הזה בית המשפט נתן פטור מתשלום החובות לבני זוג אשר צברו חובות של עשרות מליוני שקלים היות ששוכנע שהחייבים תמי לב ושאין להם עוד רכוש ממנו ניתן להיפרע. 

 


 

 חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.

פשיטת רגל