איחוד חיובים

איחוד חיובים

חייב שמתנהלים נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, רשאי לבקש את איחודם.

אישור הבקשה מאפשר לחייב לקבל צו לעיכוב מרבית ההליכים, זאת בתנאי ויעמוד בצו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד.

 

כל תיק חדש שנפתח נגד החייב נכנס לתיק המאוחד. 

יש להוסיף עוד שבאיחוד תיקים ההתחייבות של החייב מועברת אף ליורשיו במידה ונפטר ונכנסת לתיק העיזבון.

בהקשר הזה אפשר לציין שלעיתים אנשים צוברים חובות מזונות יחד עם חובות אחרים מתוך מחשבה שיוכלו להגיע להפחתת תשלומי המזונות כמו במקרה הזה אולם, טקטיקה כזו אינה נושאת פרי. 

 

איחוד חיובים

פסקי דין הוצל"פ ודיני שטרות

פסקי דין
פסקי דין הוצל"פ

- פס"ד בנושא חקירת יכולת - Judgment on the subject of investigation of ability

- פס"ד בנושא עיקול בטרם אזהרה - Ruling on foreclosure before warning 

- פס"ד בנושא שטר חוב שניתן כבטחוןA judgment on the subject of a promissory note given as collateral-

- פס"ד בנושא נקיטת הליכי הוצל"פ כנגד עיזבון - Ruling on the taking of execution proceedings against an estate

- פס"ד בנושא חקירת יכולת - Judgment on the subject of investigation of ability2

- פס"ד בנושא עיקולים זמניים טרם אזהרה - Ruling on temporary foreclosures before warning

- פס"ד בנושא נקיטת הליכים נגד חברות זהות בהוצל"פ - Ruling on the taking of proceedings against identical companies

- פס"ד בנושא בקשה לביטול עיקול במסגרת הליכים לביצוע שטר בטרם אזהרה  A judgment regarding an application to cancel a foreclosure in proceedings for execution of a bill before warning

- פס"ד בנושא ערעור על החלטת ראש הוצל"פ שנתנה בהעדר החייב A judgment on the appeal of the decision of the head of the military service that was given in the absence of the debtor

דיני שטרות

* דינו של שטר לא תקין - A defective bill

* זיוף חתימה המתקנת הגבלה " למוטב בלבד" - Falsification of a signature that corrects a restriction - for the beneficiary only

* סירוב לבדיקת גרפולוג - Refusal to check be checked by a graphologist 

 

ליאור לב הינו עו"ד פשיטות רגל מנוסה שיכול לעזור לכם במקרה שבו נקלעתם למצוקה כלכלית. 

 

 
 
 
 

חייבים הוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה

לאחר קבלת  מכתב אזהרה  כי נפתח נגד החייב תיק הוצאה לפועל , יכול החייב לבחור באחת מחמש האפשרויות הבאות:

1. למלא אחר פס"ד – תשלום אחד.

2. לשלם את החוב בתשלומים עפ"י כללים שנקבעו עפ"י החוק.

3. לשלם את החוב בתשלומים שנקבעו ע"י רשם ההוצל"פ .

4. לבקש לשלם תשלומים שהוא חושב שיוכל לעמוד בהם, תוך 20 יום, לבקשה מצרף החייב כתב ויתור על סודיות ומסירת מידע לגבי מקום מגוריו, נכסיו, הכנסתו וכל מצבו הכלכלי.

5. להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצל"פ בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה או בתוך מועד אחר שנקבע האזהרה ולהמציא מסמכים שיפורטו באזהרה.

 

התרחישים השונים במקרה של חוב

במידה והחייב התייצב תוך 21 ימים לחקירה, יבחן הרשם בחקירה את יכולתו הכלכלית של החייב,  החייב יצטרך לתת לרשם את רשימת נכסיו, גובה הכספים שנמצאים ברשותו, מי מתגורר בבית, מה הכנסות של כל אחד בפירוט, האם מממן ילדים בגירים, לתת רשימה מפורטת של ציוד שנמצא בביתו, , בעלות על רכב, אם טס לחו"ל , ואפילו ירידה לפרטים, אם יש לו כבלים, טלפון נייד. במסגרת חקירת היכולת, רשאי גם הזוכה לבקש לחקור את החייב ויש באפשרותו לספק לרשם רשימת נכסים שיש בידי החייב ושלא דווח עליהם.

 

באם החייב לא מתייחס לאזהרה שקיבל, לא פרע את חובו באחת מהדרכים המוצעות, ולא התייצב לחקירת יכולת, יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו, ואז ניתן יהיה לדרוש הפעלת סנקציות כנגדו, אפשר יהיה למסור עליו מידע כלכלי בניגוד לרצונו, ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות כמו: צווי עיכוב יציאה מהארץ, צווי עיקול, אי חידוש רישיון נהיגה,  ולנקוט כנגדו הליכי הבאה ומאסר.

 

ישנם מקרים בהם החייב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת וביניהם: עדין קיימים הליכים משפטיים פתוחים בעניינו, החייב הוא חברה, קיימת משכנתא על נכס של החייב – ניתן לפרוע את החוב ע"י מימוש הנכס, מקרה נוסף וחריג הינו חייב שתיק ההוצל"פ כנגדו הוגש בשל חוב מזונות - מבחינה טכנית, להבדיל מחיובים אחרים, שבהם נקבע בהוצל"פ צו התשלומים להסדרת החוב, הרי שבמזונות התשלום החודשי הוא מה שנקבע בפסק דין, כלומר חקירת היכולת הייתה כבר בבית דין רבני, או בבימ"ש לענייני משפחה שקבעו שהחייב צריך לשלם מזונות כחלק מפסק הדין של הגירושין, ולכן רשם הוצל"פ כלל לא נזקק לעשות חקירת יכולת בענייני מזונות.במקרה זה רשאי הרשם להטיל על החייב מאסר של עד 21 ימים.

חייב שמתנהלים נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל, רשאי לבקש את איחודם. אישור הבקשה מאפשר לחייב לקבל צו לעיכוב מרבית ההליכים, זאת בתנאי ויעמוד בצו התשלומים שיקבע בתיק האיחוד. כל תיק חדש שנפתח נגד החייב נכנס לתיק המאוחד. יש להוסיף עוד שבאיחוד תיקים ההתחייבות של החייב מועברת אף ליורשיו במידה ונפטר ונכנסת לתיק העיזבון.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

הוצאה לפועל – זוכים

רשות האכיפה והגבייה

מערכת הוצאה לפועל  – היא הזרוע המבצעת האזרחית של הרשות השופטת ומטרתה לאכוף חיובים שמופיעים בפסקי דין, בשטרי חוב, צ'קים, משכונות, משכנתאות. פעילות האכיפה מוסדרת בחוק ההוצאה לפועל, כאשר מטרת החוק כפולה: מצד אחד לסייע לזוכה לגבות את החוב במהירות ומן הצד השני לאפשר לחייב לשלם את חיוביו, בהתאם ליכולותו הכלכלית.

פניה של הזוכה לפתיחת תיק הוצל"פ כנגד חייב אפשרית בכל אחת מלשכות ההוצל"פ הקיימות ברחבי המדינה.

 

פניית הזוכה תתבצע בהתאם לאפשרויות הבאות:

• עם פסק דין מבימ"ש לאחר שחלפו 30 יום מאז שניתן.

• עם בקשה לביצוע שטר(מימוש צ'ק).

• בתביעה לסכום קצוב של עד 50,000 ₪.

 

לאחר פתיחת התיק, יוציא רשם ההוצל"פ אזהרה לחייב כי נפתח כנגדו תיק הוצל"פ(בדרך כלל מצורף לאזהרה, פסק הדין, השטר והתביעה שהוגשה כנגדו), כאשר האזהרה תהיה בשפה ברורה ותודיע לו, כי  אם אין באפשרותו לשלם את החוב, הוא  צריך להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 יום, מיום קבלת האזהרה. האזהרה לחייב  חייבת להמסר לחייב אישית וזאת לפי קביעתו של בית המשפט העליון בפס"ד לאופר נ' גבאי. זה תנאי מוקדם לקיומם של הליכי הוצאה לפועל, או לתחילת מניינים של 21 ימים, לא די בידיעה של החייב על דבר פתיחת תיק הוצל"פ נגדו.

 

 
 

הוצאה לפועל

פעמים רבות קורה שבידי אדם נמצא פסק דין שאומר שהוא צריך לקבל סכום כסף מסוים או שיש לו כל זכות אחרת, אך בפועל אין כל דרך להבטיח שאכן פסק הדין הזה יתקיים. זה בדיוק התפקיד של ההוצאה לפועל- זהו למעשה הליך שיכול לשמש אדם למימוש פסק הדין שיש לו. ברוב המקרים מדובר על סכומי כסף שונים שמגיעים לאותו אדם, אך יש מקרים שבהם מדובר גם על הוצאת הדיירים מדירתו וכדומה. על מנת שאפשר יהיה להבטיח שאכן פסקי דין כאלה יתממשו הוקם גוף שנקרא הוצאה לפועל וזו בדיוק המהות שלו.

האדם שלו חייבים כסף או כל דבר אחר יכול לפעול במספר דרכים שונות על מנת לממש את פסק הדין שבידו, וחלק מהדרכים הן: עיקול המיטלטלין, כינוס נכסים, עיקול בידי צד שלילי, צווי הבאה וצווי מאסר וכדומה. לעומת זאת, גם החייב מצידו הוא בעל זכויות ואופציות שונות, כאשר חלק מהן מדברות על התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי וגם איחוד תיקים. החייב יכול להפוך להיות גם חייב מוגבל באמצעים כך שבכל צד של המתרס יש לא מעט צעדים שאפשר לעשות.

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל והצורך בעורך דין

במשרדנו אנו מתמחים במקרים שונים ומורכבים של הוצאה לפועל - כל ההליך הנו עניין של זמן עד שתחזרו לעמוד היטב עםהנטל, לפני שתאבדו את הרכושכם וכל מה שעבדתם עליו כל כך קשה במשך שנים רבות. אנחנו פה בשבילך בכדי שתקבל את היחס הראוי ואת העזרה הנדרשת, משפטית ואישית, גם ברגעים הקשים. אנחנו ננהל את הדין ודברים מול אותם נושים. כדי שתוכל להתייצב כלכלית, בלי חשש שתיפגע בהמשך דרכך.

יש לציין שניתן לבצע הסדר נושים במסגרת ההוצאה לפועל כתחליף לפשיטת רגל.

עו"ד לב הינו עורך דין בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום דיני ההוצאה לפועל ויעניק לכם טיפול מקצועי ויסודי לאורך כל ההליך המורכב.