הסדר נושים בהליך פשיטת רגל

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות אחד מבין שלושה. להלן הסבר קצר לגבי ההסדרים השונים.

 

לפי פקודת פשיטת הרגל, ישנם 3 סוגים של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל שלכל אחד מהן עיתוי שונה להצעת ההסדר מצדו של החייב. סוג אחד של הסדר הוא הצעה של החייב לפני שהוא נכנס להליך של פשיטת רגל, וטרם התבקש כנגדו צו כינוס. סוג שני של הסדר נושים הוא זה שבו ניתן כנגד החייב צו כינוס והוא הגיש בעקבות זאת הצעה להסדר תשלום החוב שלו. וסוג שלישי הוא זה שבו החייב מקבל עצה בנוגע להסדר החובות שלו לאחר שהוא הכריז על עצמו כפושט רגל.

 

למעט סכום ההצעה שהחייב צריך לשלם עבור צרכי ההסדר, תנאיו של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל המאפשרים לקבל את ההצעה של החייב, הם זהים בכל אחד מסוגי ההסדר.

 

הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת רגל

 

במידה והחייב מבקש להציע הסדר נושים לפני שמוגן צו כינוס, עליו לשכנע את בית המשפט בקיומו של בסיס להנחה כי הוא ישלם לפי ההצעה לכל הפחות 30 אחוז מחובותיו הלא מבוטחים – שהם כאלו שניתן לתבוע אם צו הכינוס היה מוגש. אם החייב לא הוכרז כפושט רגל ויש כנגדו צו כינוס, עליו להעמיד בין 35 ל 80 אחוז מחובותיו. אם ההצעה מוגשת על ידי החייב כאשר הוא הוכרז כפושט רגל, הוא אינו צריך להעמיד סכום כלשהו עבור ההצעה.

 

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות מבוטל לפי הוראת בית המשפט, גם לאחר שההסדר אושר, אם לא שולם התשלום הנקבע לפי ההסדר או הפשרה.

 חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. ומומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.